Vruleit:


Rttskeiar m/glasi 3.0m
Vrunmer: 34530
Fjldi kassa: 10