Vruleit:


Rttskeiar m/glasi 2.0m & gripi
Vrunmer: 34526
Fjldi kassa: 10