Vruleit:


Rttskeiar m/glasi 2.5m
Vrunmer: 34525
Fjldi kassa: 5